Tek Kanallı Sabit Hacimli Pipetler

SoftGrip sabit hacimli pipetler 5 µL – 1 mL’de mevcuttur. İnce ejeksiyon manşonu, yüksek mukavemetli, kimyasal olarak dirençli bir polimerden yapılmıştır. İnce tasarım, pipetin uzatılmış uzunlukta uçlara ihtiyaç duymadan dar tüplerin dibine ulaşmasını sağlar. SoftGrip pipetleri, maliyetli kalibrasyon hizmetleri ihtiyacını azaltan evrensel bir kalibrasyon anahtarına sahiptir. Kalibrasyon, gerçekleştirmek için yalnızca dakikalar gerektirir ve alternatif kalibrasyon yöntemlerinin kesinti süresini ve maliyetini ortadan kaldırır. SoftGrip uç nozulu, evrensel pipet uçlarıyla uygun şekilde oturmasını sağlar. Benzersiz renk kodlaması ve etiketleme, pipetlerin hacmini açıkça gösterir.

Teknik Detaylar

SoftGrip Ayarlanabilir Hacimli Pipetler

Katalog no Hacim Kesinlik (± %)
@ 10%
Pipet hacminin
Hassasiyet (%)
@ 10%
Pipet hacminin
Kesinlik (± %)
@ 100%
Pipet hacminin
Hassasiyet (%)
@ 100%
Pipet hacminin
55019-30 0.2–2 µL 8 4 1.2 0.6
55019-32 1–10 µL 2.5 1.2 0.8 0.4
55019-34 2.5–25 µL 4.5 1.5 0.8 0.2
55019-36 10–100 µL 1.8 0.7 0.6 0.15
55019-38 30–300 µL 1.2 0.4 0.4 0.15
55019-40 100 µL–1 mL 1.6 0.5 0.3 0.12

SoftGrip Çok Kanallı Pipetler

Part Number Volume Accuracy (± %)
@ 10%
Pipette Volume
Precision (%)
@ 10%
Pipette Volume
Accuracy (± %)
@ 100%
Pipette Volume
Precision (%)
@ 100%
Pipette Volume
55019-50 5–50 µL x 8 2 2 0.8 0.35
55019-52 30–300 µL x 8 1.2 0.7 0.5 0.3
55019-54 5–50 µL x 12 5 2 1.00 0.5
55019-56 30–300 µL x 12 2.4 1.2 1.00 0.5

SoftGrip Sabit Hacimli Pipetler

Part Number Volume Accuracy (± %)
@ 100%
Pipette Volume
Precision (%)
@ 100%
Pipette Volume
55019-01 5 µL 0.8 0.75
55019-03 10 µL 0.8 0.4
55019-05 25 µL 0.6 0.3
55019-07 50 µL 0.5 0.3
55019-09 100 µL 0.4 0.2
55019-11 200 µL 0.4 0.18
55019-13 250 µL 0.4 0.18
55019-15 300 µL 0.4 0.18
55019-17 500 µL 0.4 0.18
55019-19 1 mL 0.3 0.12
Katalog # / Ref Hacim Aralığı %100 Hacimde Hassasiyet %100 Hacimde Kesinlik
55019-03
10 µL Fixed
0.40 ±%
0.80 ±%
55019-09
100 µL Fixed
0.20 ±%
0.50 ±%
55019-19
1000 µL Fixed
0.12 ±%
0.30 ±%
55019-11
200 µL Fixed
0.18 ±%
0.40 ±%
55019-05
25 µL Fixed
0.30 ±%
0.80 ±%
55019-13
250 µL Fixed
0.18 ±%
0.40 ±%
55019-15
300 µL Fixed
0.18 ±%
0.40 ±%
55019-01
5 µL Fixed
0.75 ±%
1.40 ±%
55019-0

Katalog # / Ref Hacim aralığı Artım
55019-30
0.2 to 2 µL
0.002 µL
55019-32
1 to 10 µL
0.02 µL
55019-34
2.5 to 25 µL
0.02 µL
55019-36
10 to 100 µL
0.2 µL
55019-38
30 to 300 µL
0.2 µL
55019-40
100 to 1000 µL
2.0 µL

7

50 µL Fixed
0.30 ±%
0.60 ±%
55019-17
500 µL Fixed
0.18 ±%
0.40 ±%

Pipet Kalibrasyonu

SoftGrip™ pipetlerin kalibrasyonu, yalnızca tek bir kalibrasyon anahtarı gerektiren basit bir prosedürdür. Size kolaylık sağlamak için, herhangi bir SoftGrip Pipet hacmi aralığına veya modeline uyan bir kalibrasyon anahtarı mevcuttur.

Hamilton pipetinizin kullanışlı bir özelliği, laboratuvarda gravimetrik olarak kalibre edilebilmesidir. Kalibrasyonları gravimetrik olarak gerçekleştirmek için iyi bir analitik teraziye ihtiyacınız olacaktır. Toplam hacimleri 25 µL veya daha az olan pipetleri kalibre etmek için ± 1.0 µg hassasiyete sahip altılı bir terazi öneriyoruz. 50 µL veya daha büyük pipetler için, ± .01 mg hassasiyetle beş basamaklı bir terazi yeterli olacaktır. Kalibrasyonu gerçekleştirmek için kullanılan tüm öğelerin oda sıcaklığına dengelenmesine izin verilmelidir.

Pipet ucunu pipetinize taktıktan sonra, herhangi bir ölçüm yapmadan önce pipetleme ve damıtılmış suyu en az üç kez dağıtarak ucu önceden ıslatın.
Ağırlıkları kaydederek, uç başına on kez damıtılmış su ölçümü yapın. Verileri çevresel faktörlere göre ayarlayın.
Ortalama ve standart sapmayı belirleyin.
Gerekirse sesi ayarlayın; (bkz. Şekil 1.)
Kalibrasyon etiketini çıkarın ve kalibrasyon referans işaretini bulun.
Piston kapağını çıkarın ve kalibrasyon anahtarını takın.
Sesi artırmak için kalibrasyon anahtarını saat yönünde çevirin; Sesi azaltmak için saat yönünün tersine Kalibrasyon anahtarındaki her dikey çizgi, pipetin yaklaşık %0,2’sidir.
Kalibrasyon anahtarını çıkarın ve piston kapağını değiştirin. Sonuçlar tatmin edici olana kadar gravimetrik prosedürü tekrarlayın.
Yeni bir kalibrasyon etiketine başlangıç ​​yapın ve tarih atın ve bunu pipet sapına yerleştirin.

Pipet Kalibrasyonu - 1. adım

Kalibrasyon etiketini çıkarın. Pipete yerleştirmek için yeni bir kalibrasyon etiketinin başlangıç tarihini yazın ve tarih atın.

Pipet Kalibrasyonu - 2. adım

Kalibrasyon referans işaretini bulun ve piston kapağını çıkarın.

Pipet Kalibrasyonu - 3. adım

Kalibrasyon anahtarını takın. Kalibrasyon anahtarındaki her dikey çizgi, pipetin toplam hacminin yaklaşık %0,2'sidir.

Pipet Kalibrasyonu - 4. adım

Sesi artırmak için kalibrasyon anahtarını saat yönünde, sesi azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Ses Ayarları

Ayarlanabilir hacimli pipetlerde ses seviyesini ayarlarken, ayarlarınızı en üst basamaktan başlatın ve aşağı doğru çalışın. Tam birimler siyah rakamlarla ifade edilir. Kırmızı rakamlar ondalık noktanın sağındadır. Alttaki verniye ölçeği size en az anlamlı basamağı sağlar. 2, 10, 25 ve 50 µL pipetler ve 1 mL pipet için, ölçek okumasındaki kırmızı rakamlar ondalık noktanın sağındadır. 100, 150 ve 300 µL pipetler için, yalnızca verniye ölçeğinden elde edilen son basamak ondalık noktanın sağındadır. Aşağıya bakınız.