Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Pipetler

Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Pipetler

En iyi fikirlerimizin, laboratuvar ürünlerimizi kullanan laboratuvardaki insanları dinlemekten geldiğini öğrendik. Kullanıcı talebine yanıt vererek, el yorgunluğu, yorgunluk ve pipetlerin neden olduğu diğer yaralanmaları ele almaya öncelik vererek ergonomik pipetlerimizi geliştirdik. İlk elinize aldığınızda farkı hissedeceksiniz. Hamilton’un SoftGrip™ Pipetleri serisinin kullanımı kolaydır, güvenilirdir ve laboratuvarınızın verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Her ürün, kalite, konfor ve hassasiyeti en üst düzeye çıkaran kullanıcı merkezli bir tasarıma sahiptir.

Teknik Detaylar

SoftGrip Ayarlanabilir Hacimli Pipetler

Katalog no Hacim Kesinlik (± %)
@ 10%
Pipet hacminin
Hassasiyet (%)
@ 10%
Pipet hacminin
Kesinlik (± %)
@ 100%
Pipet hacminin
Hassasiyet (%)
@ 100%
Pipet hacminin
55019-30 0.2–2 µL 8 4 1.2 0.6
55019-32 1–10 µL 2.5 1.2 0.8 0.4
55019-34 2.5–25 µL 4.5 1.5 0.8 0.2
55019-36 10–100 µL 1.8 0.7 0.6 0.15
55019-38 30–300 µL 1.2 0.4 0.4 0.15
55019-40 100 µL–1 mL 1.6 0.5 0.3 0.12

SoftGrip Çok Kanallı Pipetler

Part Number Volume Accuracy (± %)
@ 10%
Pipette Volume
Precision (%)
@ 10%
Pipette Volume
Accuracy (± %)
@ 100%
Pipette Volume
Precision (%)
@ 100%
Pipette Volume
55019-50 5–50 µL x 8 2 2 0.8 0.35
55019-52 30–300 µL x 8 1.2 0.7 0.5 0.3
55019-54 5–50 µL x 12 5 2 1.00 0.5
55019-56 30–300 µL x 12 2.4 1.2 1.00 0.5

SoftGrip Sabit Hacimli Pipetler

Part Number Volume Accuracy (± %)
@ 100%
Pipette Volume
Precision (%)
@ 100%
Pipette Volume
55019-01 5 µL 0.8 0.75
55019-03 10 µL 0.8 0.4
55019-05 25 µL 0.6 0.3
55019-07 50 µL 0.5 0.3
55019-09 100 µL 0.4 0.2
55019-11 200 µL 0.4 0.18
55019-13 250 µL 0.4 0.18
55019-15 300 µL 0.4 0.18
55019-17 500 µL 0.4 0.18
55019-19 1 mL 0.3 0.12
Katalog # / Ref Hacim aralığı Artım
55019-30
0.2 to 2 µL
0.002 µL
55019-32
1 to 10 µL
0.02 µL
55019-34
2.5 to 25 µL
0.02 µL
55019-36
10 to 100 µL
0.2 µL
55019-38
30 to 300 µL
0.2 µL
55019-40
100 to 1000 µL
2.0 µL

Pipet Kalibrasyonu

SoftGrip™ pipetlerin kalibrasyonu, yalnızca tek bir kalibrasyon anahtarı gerektiren basit bir prosedürdür. Size kolaylık sağlamak için, herhangi bir SoftGrip Pipet hacmi aralığına veya modeline uyan bir kalibrasyon anahtarı mevcuttur.

Hamilton pipetinizin kullanışlı bir özelliği, laboratuvarda gravimetrik olarak kalibre edilebilmesidir. Kalibrasyonları gravimetrik olarak gerçekleştirmek için iyi bir analitik teraziye ihtiyacınız olacaktır. Toplam hacimleri 25 µL veya daha az olan pipetleri kalibre etmek için ± 1.0 µg hassasiyete sahip altılı bir terazi öneriyoruz. 50 µL veya daha büyük pipetler için, ± .01 mg hassasiyetle beş basamaklı bir terazi yeterli olacaktır. Kalibrasyonu gerçekleştirmek için kullanılan tüm öğelerin oda sıcaklığına dengelenmesine izin verilmelidir.

Pipet ucunu pipetinize taktıktan sonra, herhangi bir ölçüm yapmadan önce pipetleme ve damıtılmış suyu en az üç kez dağıtarak ucu önceden ıslatın.
Ağırlıkları kaydederek, uç başına on kez damıtılmış su ölçümü yapın. Verileri çevresel faktörlere göre ayarlayın.
Ortalama ve standart sapmayı belirleyin.
Gerekirse sesi ayarlayın; (bkz. Şekil 1.)
Kalibrasyon etiketini çıkarın ve kalibrasyon referans işaretini bulun.
Piston kapağını çıkarın ve kalibrasyon anahtarını takın.
Sesi artırmak için kalibrasyon anahtarını saat yönünde çevirin; Sesi azaltmak için saat yönünün tersine Kalibrasyon anahtarındaki her dikey çizgi, pipetin yaklaşık %0,2’sidir.
Kalibrasyon anahtarını çıkarın ve piston kapağını değiştirin. Sonuçlar tatmin edici olana kadar gravimetrik prosedürü tekrarlayın.
Yeni bir kalibrasyon etiketine başlangıç ​​yapın ve tarih atın ve bunu pipet sapına yerleştirin.

Pipet Kalibrasyonu - 1. adım

Kalibrasyon etiketini çıkarın. Pipete yerleştirmek için yeni bir kalibrasyon etiketinin başlangıç tarihini yazın ve tarih atın.

Pipet Kalibrasyonu - 2. adım

Kalibrasyon referans işaretini bulun ve piston kapağını çıkarın.

Pipet Kalibrasyonu - 3. adım

Kalibrasyon anahtarını takın. Kalibrasyon anahtarındaki her dikey çizgi, pipetin toplam hacminin yaklaşık %0,2'sidir.

Pipet Kalibrasyonu - 4. adım

Hacmi artırmak için kalibrasyon anahtarını saat yönünde, sesi azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Hacim Ayarları

Ayarlanabilir hacimli pipetlerde ses seviyesini ayarlarken, ayarlarınızı en üst basamaktan başlatın ve aşağı doğru çalışın. Tam birimler siyah rakamlarla ifade edilir. Kırmızı rakamlar ondalık noktanın sağındadır. Alttaki verniye ölçeği size en az anlamlı basamağı sağlar. 2, 10, 25 ve 50 µL pipetler ve 1 mL pipet için, ölçek okumasındaki kırmızı rakamlar ondalık noktanın sağındadır. 100, 150 ve 300 µL pipetler için, yalnızca verniye ölçeğinden elde edilen son basamak ondalık noktanın sağındadır. Aşağıya bakınız.

Pipet hacmi 2 µL 10 µL 25 µL 50 µL 100 µL 150 µL 300 µL 1 mL
Renk Akua Mor Yeşil Kumtaşı Menekşe Okra Tuğla kırmızı Mavi
Tavsiye edilen hacim aralığı 0.2-2 µL 1-10 µL 2.5-25 µL 5-50 µL 10-100 µL 15-150 µL 30-300 µL 0.100-1 mL
100% Hacimde 2.000 µL 10.00 µL 25.00 µL 50.00 µL 100.0 µL 150.0 µL 300.0 µL 1 mL
Okuma 200 100 250 500 100 150 300 100
10% Hacimde 0.200 µL 1.00 µL 2.50 µL 5.00 µL 10.0 µL 15.0 µL 30.0 µL 0.100 mL
Okuma 020 010 025 050 010 015 030 010
En küçük ayar artışı Vernier Scale* 0.002 µL 0.02 µL 0.02 µL 0.02 µL 0.2 µL

*Bu ayarlara ulaşılabilir olsa da, en iyi sonuçlar için pipetin yalnızca önerilen hacim aralığında kullanılması önerilir.