Temizleme Konsantresi

Ürün # Açıklama
18310 Temizleme Konsantresi 70 mL
18311 Temizleme Konsantresi 500 mL

Kaynaklar

Hamilton’ın bilgi tabanı bir dizi açıklayıcı makale, sık sorulan sorular ve belge indirmeleri sağlar.

MSDS - İğne Temizleme Solüsyonu

Güvenlik veri sayfaları (SDS), bir ürün veya madde ile ilgili potansiyel risk ve tehlikelerin belgelenmesine ve günlüğe kaydedilmesine izin veren belgelerdir. Hamilton Company, şırınga ve iğne parça ve aksesuarlarının çoğu için SDS sayfaları sağlar. Hamilton'ın iğne temizleme solüsyonu için güvenlik bilgi formunu indirin.

Kılavuz - Şırınga Bakımı ve Kullanımı

Hamilton'un Şırınga Bakım ve Kullanım kılavuzu, bilim adamları ve teknisyenlerin en yüksek düzeyde doğruluk ve kesinlik elde edebilmeleri için günlük şırınga kullanımının ve çalışmasının temellerini özetlemektedir. Kapsanan önemli konular arasında inceleme, çalışma sıcaklığı, sıkışan hava ve numune taşıma yer alır.