Katyon Değişimi

Katyon değişim kromatografisinde, numune iyonları pozitif (+) yüklüyken, sabit yatak iyonik olarak negatif (-) yüklü bir yüzeye sahiptir. Bu teknik, neredeyse yalnızca iyonik veya iyonize olabilen numunelerde kullanılır. Numune üzerindeki pozitif (+) yük ne kadar güçlüyse, durağan fazdaki negatif yüke o kadar güçlü çekilecek ve dolayısıyla ayrıştırılması o kadar uzun sürecektir. Mobil faz, ayrıştırma süresini kontrol etmek için hem pH’ın hem de iyonik gücün kullanıldığı sulu bir tampondur. İyon kromatografisi, çok yüksek pH limitlerinde (> 11) olan mobil fazlar gerektiren zorlu koşullar kullanabilir. Silika malzemelerin başarısız olduğu normal çalışma koşullarının çok üzerindeki sıcaklıklar da kullanılabilir.

Katyon değişim kapasitesi
İyon değişim kapasitesi, değişim reçinesinin bağlanabileceği pozitif yüklerin (katyonlar) sayısının bir ölçümüdür ve 1 gram reçine başına tek yüklü iyon eşdeğerleri olarak rapor edilir. Değişim kapasitesi, mobil fazın pH’ına ve katyon değişim kromatografisine bağlıdır; mobil faz asitliği azaldıkça (pH arttıkça) değişim kapasitesi artar.

PRP-X200

İnorganik ve organik katyonlar, alkali ve toprak alkali metaller, tek veya çift değerli katyonlar

PRP-X400

İçme suyunda glifosat ve metabolitleri, inorganik ve organik katyonlar

PRP-X800

Tek ve çift değerli metaller, geçiş metalleri (örn. manganez, çinko, kobalt ve kadmiyum)

HC-40

Oligosakkaritler (polimerizasyon derecesi ≤ 8)

HC-75

Oligosakkaritler (polimerizasyon derecesi ≤ 8)

Ürün Seçici

Basınca ve kimyasallara dayanıklı polimer ve silika bazlı yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) kolonları

Ürün # / Ref Ayırma Modu Durağan Faz Format Donanım İç Çapı Donanım Uzunluğu
79131
Cation Exchange
PRP-X400
Guard Cartridge Kit
4.6 mm
20 mm
79132
Cation Exchange
PRP-X400
Replacement Guard Cartridge
4.6 mm
20 mm
79133
Cation Exchange
PRP-X400
Guard Cartridge Kit
4.6 mm
20 mm
79134
Cation Exchange
PRP-X400
Replacement Guard Cartridge
4.6 mm
20 mm
79224
Cation Exchange
PRP-X400
Guard Cartridge Kit
2.1 mm
20 mm
79225
Cation Exchange
PRP-X400
Replacement Guard Cartridge
2.0 mm
20 mm
79240
Cation Exchange
HC-75 (Pb+2)
HPLC Column
7.8 mm
100 mm
79288
Cation Exchange
PRP-X200
Guard Column
2.1 mm
33 mm
79290
Cation Exchange
PRP-X400
Guard Column
2.1 mm
33 mm
79294
Cation Exchange
PRP-X800
Guard Column
2.1 mm
33 mm
79357
Cation Exchange
PRP-X200
HPLC Column
4.6 mm
250 mm
79363
Cation Exchange
PRP-X200
HPLC Column
4.1 mm
100 mm
79368
Cation Exchange
PRP-X200
Guard Cartridge Kit
3.0 mm
8 mm
79369
Cation Exchange
PRP-X200
Replacement Guard Cartridge
3.0 mm
8 mm
79376
Cation Exchange
PRP-X400
Guard Cartridge Kit
3.0 mm
8 mm
79377
Cation Exchange
PRP-X400
Replacement Guard Cartridge
3.0 mm
8 mm
79384
Cation Exchange
PRP-X200
HPLC Column
4.6 mm
150 mm
79387
Cation Exchange
PRP-X400
HPLC Column
4.6 mm
250 mm
79394
Cation Exchange
PRP-X200
HPLC Column
2.1 mm
150 mm
79398
Cation Exchange
PRP-X400
HPLC Column
2.1 mm
250 mm
79431
Cation Exchange
HC-75 (Ca+2)
HPLC Column
4.1 mm
250 mm
79432
Cation Exchange
HC-40 (Ca+2)
HPLC Column
7.8 mm
305 mm
79436
Cation Exchange
HC-75 (Ca+2)
HPLC Column
7.8 mm
305 mm
79438
Cation Exchange
HC-75 (Pb+2)
HPLC Column
7.8 mm
305 mm
79441
Cation Exchange
PRP-X200
HPLC Column
4.1 mm
150 mm
79442
Cation Exchange
PRP-X200
HPLC Column
4.1 mm
250 mm
79449
Cation Exchange
PRP-X200
Replacement Guard Cartridge
2.1 mm
20 mm
79456
Cation Exchange
PRP-X200
Guard Cartridge Kit
2.1 mm
20 mm
79473
Cation Exchange
PRP-X400
HPLC Column
4.1 mm
250 mm
79476
Cation Exchange
HC-75 (H+)
HPLC Column
4.1 mm
250 mm
79544
Cation Exchange
HC-75 (H+)
HPLC Column
7.8 mm
305 mm
79547
Cation Exchange
HC-75 (H+)
HPLC Column
7.8 mm
100 mm
79587
Cation Exchange
PRP-X200
Bulk Resin
79588
Cation Exchange
PRP-X200
Bulk Resin
79591
Cation Exchange
PRP-X400
Bulk Resin
79592
Cation Exchange
PRP-X400
Bulk Resin
79593
Cation Exchange
PRP-X400
Bulk Resin
79707
Cation Exchange
Bulk Resin
79709
Cation Exchange
HC-75 (Ca+2)
Bulk Resin
79711
Cation Exchange
HC-75 (H+)
Bulk Resin
79712
Cation Exchange
HC-75 (Pb+2)
Bulk Resin
79717
Cation Exchange
PRP-X400
HPLC Column
4.1 mm
150 mm
79828
Cation Exchange
PRP-X800
HPLC Column
4.1 mm
250 mm
79830
Cation Exchange
PRP-X800
Guard Cartridge Kit
2.1 mm
20 mm
79831
Cation Exchange
PRP-X800
Guard Cartridge Kit
3.0 mm
8 mm
79832
Cation Exchange
PRP-X800
Replacement Guard Cartridge
2.1 mm
20 mm
79833
Cation Exchange
PRP-X800
Replacement Guard Cartridge
3.0 mm
8 mm
79855
Cation Exchange
PRP-X800
HPLC Column
4.1 mm
150 mm
79865
Cation Exchange
PRP-X500
Replacement Guard Cartridge
4.6 mm
20 mm
79866
Cation Exchange
PRP-X500
Guard Cartridge Kit
4.6 mm
20 mm
79914
Cation Exchange
PRP-X200
Guard Column
4.6 mm
33 mm
79916
Cation Exchange
PRP-X400
Guard Column
4.6 mm
33 mm
79917
Cation Exchange
PRP-X400
Guard Column
4.6 mm
33 mm
79919
Cation Exchange
PRP-X500
Guard Column
4.6 mm
33 mm
79641
Reversed-Phase
Anion Exchange
Cation Exchange
Ion Exclusion
(Choose a phase)
HPLC Column
1.0 mm
2.1 mm
4.1 mm
4.6 mm
(Choose a length)
79642
Reversed-Phase
Anion Exchange
Cation Exchange
Ion Exclusion
(Choose a phase)
HPLC Column
7.0 mm
7.8 mm
10 mm
(Choose a length)
79643
Reversed-Phase
Anion Exchange
Cation Exchange
Ion Exclusion
(Choose a phase)
HPLC Column
21.2 mm
30 mm
(Choose a length)
79644
Reversed-Phase
Anion Exchange
Cation Exchange
Ion Exclusion
(Choose a phase)
HPLC Column
50 mm
(Choose a length)
79645
Reversed-Phase
Anion Exchange
Cation Exchange
Ion Exclusion
(Choose a phase)
HPLC Column
100 mm
(Choose a length)