İyon Dışlama

İyon dışlama kromatografisi; iyonize numunelerin desteğin gözeneklerinden dışlandığı ve önce ayrıştırıldığı, zayıf iyonize ve iyonik olmayan bileşiklerin daha sonra ayrıştırıldığı iyon değiştirme kromatografisine bir alternatiftir. Meyvelerde ve süt ürünlerinde olduğu gibi zayıf asit karışımları genellikle saf iyon değiştirme yöntemleriyle veya ters faz modunda çok iyi ayrılmamaktadır.

PRP-X300

Organik asitler ve alkoller